• Home
 • O firmie
 • Kontakt
 • Regulamin
 • Wysyłka

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.wikula-butik.pl

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:WIKULA

z siedzibą przy ul. Zakładowa 25, 04-683 Warszawa

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na

podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)

3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem

czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. (zawierają podatek VAT)

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary

wyświetlone na stronach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
 • e-mailem wikula-kp@wp.pl,
 • telefonicznie pod nr telefonu 500-865-043

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających

na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia

poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej

przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności

lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości

i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze

w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy,

elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu

cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych

6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych

etapach realizacji zamówienia:

 • Po złożeniu zamówienia, Sklep wysyła ogólne potwierdzenie wyboru towaru, adresu dostawy,

oraz formy płatności z prośbą o potwierdzenie danych poprzez kliknięcie w link.

 • Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcy

adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o

przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której

mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcy zostaje

zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając

je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez

Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od

momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku

9. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez

Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w

przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów

używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

10. Asortyment Sklepu występuje w ograniczonych stanach magazynowych. Sklep dokłada należytej

staranności aby dane zamieszczone w stronie internetowej nie zawierały błędów. W szczególności

dane dotyczące dostępności, cen, oraz terminów realizacji zamówienia. W przypadkach braku

możliwości realizacji zamówienia wynikającego z faktycznego braku towaru w magazynach Sklepu bądź

u dostawców Sklepu (nawet pomimo oznaczenia towaru - na stronie sklepu - jako dostępnego) Sklep

niezwłocznie poinformuje Klienta/Przedsiębiorcę oraz zwróci wszelkie wpłacone środki (jeżeli zostały

pobrane) za pośrednictwem takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient/Przedsiębiorca.

§4

Płatności

1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:

 

 • płatność przelewem (przedpłata),
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal (elektroniczna),
 • płatność przy odbiorze (pobranie).

 

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni

roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie

5.jeśli przedlużasz czas oczekiwania na wpłate poinformuj nas o tym -w tym przypadku tracisz możliwosc do zwrotu towaru

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem poczty polskiej lub udostępnia do odbioru

osobistego Warszawa Wawer lub Grochów  po wcześniejszym umówieniu się 

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu

reklamowany towar wraz z opisem niezgodności i PARAGONEM  . Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres,

pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:

Wikula

ul. Zakładowa 25

04-683 Warszawa

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu

towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego

towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszta wysyłki za list polecony ekonomiczny

5. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcy z

mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i

udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie

rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.Reklamacji nie podlegają zle umieszczone cyrkonie ,ćwieki,dżety lub też pojedyńczy ich brak

8.Towar niepodlega gwarancji - nie jestem ich producentem 

 9. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sklepu (w ramach prawa

 • wymiany towaru na nowy;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.

Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 

 • jeśli skaza  faktycznie była 

  *cyrkonie i kamienie niepodlegają reklamacji 

  *ubrania prane lub noszene nie podlegają reklamacji 

  *reklamacje uwzględniam tylko po otrzymaniu paczki 

  *towar niemoże nosić oznak użytkowania 

 

10. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru

pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu

na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z

drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia

na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim

wypadku alternatywne rozwiązanie.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od

umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia

towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi

załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do

regulaminu) bądź drogą mailową na adres: wikula-kp@wp.pl

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki przelewm bankowym 

6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez

Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie

koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania,

zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi :

 • jeśli wydłużył czas dokonania wpłaty 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej

Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w

celu realizacji zamówienia.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania

ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§10

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu, składania zamówień

na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką

internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa skryptów Java;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy na adres e-mail

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w

6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział

umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo

polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wikula

ul. Zakładowa 25

04-683 Warszawa

wikula-kp@wp.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy

następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

DANE I NUMER KONTA BANKOWEGO NA JAKI MA BYĆ DOKONANY ZWROT 

__________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Wikula

ul. Zakładowa 25

04-683 Warszawa

wikula-kp@wp.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących

1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy –

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Więcej opcji
Twoje konto

Newsletter

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy